Wat komt er kijken bij nalatenschap?

Als iemand komt te overlijden moeten zijn of haar eigendommen (zowel de inboedel als eventueel de woning) worden verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenamen zijn wordt bepaald in de wet. Hoe de nalatenschap precies verdeeld moet worden hangt ook af van de vraag of de overledene al dan niet een testament heeft laten opstellen. De notaris kan u hierover tot in het detail informeren.

Taxatierapport

Wanneer u de nalatenschap op een eerlijke manier wilt verdelen tussen de verschillende erfgenamen is een objectief taxatierapport van belang. Onze taxateurs zijn gecertificeerd door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken (TMVAan deze certificering zijn strenge voorwaarden verbonden, de hoofddoelstelling van de Federatie is immers het bewaken van de vakbekwaamheid van haar leden. Op basis van het taxatierapport kunnen de goederen onder de erfgenamen verdeeld worden. Dit rapport kan ook gebruikt worden voor eventuele (successie)aangifte bij de belastingdienst.

Veiling van goederen

Willen de erfgenamen helemaal geen inboedel van de overledene hebben of slechts een bepaald deel hiervan, dan zal (dit deel van) de inboedel, te gelde moeten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling van de goederen. In beide gevallen kan er dan worden overgegaan tot het veilen van de goederen in het openbaar. Alleen op een openbare veiling kan de reële marktwaarde van de goederen worden vastgesteld. De opbrengst wordt dan vervolgens onder de erfgenamen verdeeld.

Bezemschoon opleveren van woning

Het Vendu Notarishuis kan zorgen voor het leeg (bezemschoon) opleveren van een woning in een nalatenschap. De te veilen goederen worden opgehaald en het overige wordt op geschikte wijze afgevoerd. Neem voor informatie en tarieven contact op met Jan den Otter, 06-53834259.